ɴɢườɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴠùɴɢ ᴅịᴄʜ ᴛừ ᴄʜốɪ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄó ʙị ᴘʜạᴛ ᴋʜôɴɢ?

Pháp Luật

ʟᴜậᴛ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ʙệɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɴʜɪễᴍ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴄó ǫᴜʏềɴ ʏêᴜ ᴄầᴜ ʙắᴛ ʙᴜộᴄ ɴɢườɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴅɪệɴ ᴄầɴ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ đɪ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ, đặᴄ ʙɪệᴛ ở ᴠùɴɢ ᴅịᴄʜ.

Ảɴʜ: ᴠɪệᴛ ʜùɴɢ4

ᴄʜɪếɴ ᴅịᴄʜ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ɴɢừᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đᴀɴɢ ᴅɪễɴ ʀᴀ ᴛʀêɴ ᴅɪệɴ ʀộɴɢ ᴋʜắᴘ ᴄả ɴướᴄ, đặᴄ ʙɪệᴛ ᴛạɪ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴘʜíᴀ ɴᴀᴍ ɴơɪ ᴅịᴄʜ đᴀɴɢ ᴄó số ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄᴀᴏ, ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ đợᴛ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ đầᴜ ᴛɪêɴ, ᴠẫɴ ᴄó ᴍộᴛ ᴛỉ ʟệ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛʀì ʜᴏãɴ ᴛɪêᴍ.

ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ɴàʏ ᴄó ɴʜɪềᴜ ʟý ᴅᴏ: ɴɢườɪ đó ᴋʜôɴɢ đủ đɪềᴜ ᴋɪệɴ sứᴄ ᴋʜỏᴇ để ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ʜᴏặᴄ ʙảɴ ᴛʜâɴ ɴɢườɪ ᴄó ᴄʜỉ địɴʜ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴛừ ᴄʜốɪ ᴛɪêᴍ…

ᴠậʏ ɴɢườɪ sốɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴠùɴɢ ᴅịᴄʜ ᴛʀì ʜᴏãɴ, ᴛừ ᴄʜốɪ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴄó ʙị xử ᴘʜạᴛ ᴋʜôɴɢ?

ᴛʀả ʟờɪ ᴠề ᴠấɴ đề ɴàʏ ᴛʀêɴ ʙáᴏ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ, ʟᴜậᴛ sư ɢɪᴀɴɢ ʜồɴɢ ᴛʜᴀɴʜ (ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ ʟᴜậᴛ sư ɢɪᴀɴɢ ʜồɴɢ ᴛʜᴀɴʜ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴛʜᴀᴏ ᴋʜᴏảɴ 𝟷, đɪềᴜ 𝟸𝟿, ʟᴜậᴛ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ʙệɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɴʜɪễᴍ 𝟸𝟶𝟶𝟽 ǫᴜʏ địɴʜ ᴠề ᴠɪệᴄ sử ᴅụɴɢ ᴠắᴄ xɪɴ, sɪɴʜ ᴘʜẩᴍ ʏ ᴛế ʙắᴛ ʙᴜộᴄ ɴʜư sᴀᴜ: “𝟷. ɴɢườɪ ᴄó ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴍắᴄ ʙệɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɴʜɪễᴍ ᴛạɪ ᴠùɴɢ ᴄó ᴅịᴄʜ ᴠà đếɴ ᴠùɴɢ ᴄó ᴅịᴄʜ ʙắᴛ ʙᴜộᴄ ᴘʜảɪ sử ᴅụɴɢ ᴠắᴄ xɪɴ, sɪɴʜ ᴘʜẩᴍ ʏ ᴛế đốɪ ᴠớɪ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ᴄó ᴠắᴄ xɪɴ, sɪɴʜ ᴘʜẩᴍ ʏ ᴛế ᴘʜòɴɢ ʙệɴʜ”.

ᴛạɪ đɪểᴍ ᴀ, ᴋʜᴏảɴ 𝟸, đɪềᴜ 𝟹𝟶 ᴄủᴀ ʟᴜậᴛ ɴêᴜ ʙộ ᴛʀưởɴɢ ʙộ ʏ ᴛế ᴄó ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ʙᴀɴ ʜàɴʜ ᴅᴀɴʜ ᴍụᴄ ʙệɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɴʜɪễᴍ ᴘʜảɪ sử ᴅụɴɢ ᴠắᴄ xɪɴ, sɪɴʜ ᴘʜẩᴍ ʏ ᴛế ʙắᴛ ʙᴜộᴄ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ ᴋʜᴏảɴ 𝟷, đɪềᴜ 𝟸𝟿 ᴄủᴀ ʟᴜậᴛ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ʙệɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɴʜɪễᴍ 𝟸𝟶𝟶𝟽.

ɴʜư ᴠậʏ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴄó ɴɢʜĩᴀ ᴠụ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ đốɪ ᴠớɪ ʟᴏạɪ ʙệɴʜ ɴằᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴅᴀɴʜ ᴍụᴄ ᴘʜảɪ sử ᴅụɴɢ ᴠắᴄ xɪɴ ʙắᴛ ʙᴜộᴄ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛư số 𝟹𝟾/𝟸𝟶𝟷𝟽/ᴛᴛ-ʙʏᴛ ɴɢàʏ 𝟷𝟽.𝟷𝟶.𝟸𝟶𝟷𝟽 ᴄủᴀ ʙộ ʏ ᴛế, ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴋʜôɴɢ ɴằᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴅᴀɴʜ ᴍụᴄ ʙệɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɴʜɪễᴍ ᴘʜảɪ sử ᴅụɴɢ ᴠắᴄ xɪɴ ʙắᴛ ʙᴜộᴄ. Đɪềᴜ 𝟸 ᴛʜôɴɢ ᴛư 𝟹𝟾 ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ đốɪ ᴠớɪ 𝟾 ʟᴏạɪ ʙệɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɴʜɪễᴍ: ʙạᴄʜ ʜầᴜ, ʙạɪ ʟɪệᴛ, ʜᴏ ɢà, ʀᴜʙᴇʟʟᴀ, ᴛả, sởɪ, ᴠɪêᴍ ɴãᴏ ɴʜậᴛ ʙảɴ ʙ ᴠà ʙệɴʜ ᴅạɪ.

Advertisements

“ᴋʜôɴɢ ʀõ đếɴ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ɴàʏ ʙộ ʏ ᴛế đã ᴄậᴘ ɴʜậᴛ ᴠà ʙổ sᴜɴɢ ʙệɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴠàᴏ ᴅᴀɴʜ ᴍụᴄ ɴêᴜ ᴛʀêɴ ʜᴀʏ ᴄʜưᴀ. ɴếᴜ đã ʙổ sᴜɴɢ ᴛʜì ɴɢườɪ ᴅâɴ ʙắᴛ ʙᴜộᴄ ᴘʜảɪ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ. ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴋʜôɴɢ ᴛɪêᴍ ᴄó ᴛʜể sẽ ʙị xử ᴘʜạᴛ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ ᴛừ 𝟷 – 𝟹 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ đɪểᴍ ᴀ, ᴋʜᴏảɴ 𝟸, đɪềᴜ 𝟿, ɴɢʜị địɴʜ số 𝟷𝟷𝟽/𝟸𝟶𝟸𝟶/ɴĐ-ᴄᴘ ɴɢàʏ 𝟸𝟾.𝟿.𝟸𝟶𝟸𝟶”, ʟᴜậᴛ sư ɢɪᴀɴɢ ʜồɴɢ ᴛʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ.

ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠấɴ đề ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛʀì ʜᴏãɴ, ᴛừ ᴄʜốɪ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ, ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴛᴜổɪ ᴛʀẻ, ʙà Đặɴɢ ᴛʜᴀɴʜ ʜᴜʏềɴ – ᴘʜó ᴛʀưởɴɢ ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴍở ʀộɴɢ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ:

ʟᴜậᴛ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ʙệɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɴʜɪễᴍ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴄó ǫᴜʏềɴ ʏêᴜ ᴄầᴜ ʙắᴛ ʙᴜộᴄ ɴɢườɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴅɪệɴ ᴄầɴ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ đɪ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ, đặᴄ ʙɪệᴛ ở ᴠùɴɢ ᴅịᴄʜ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ, ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴋʜᴜʏếɴ ᴋʜíᴄʜ ɴɢườɪ ᴅâɴ đɪ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ để ʙảᴏ ᴠệ sứᴄ ᴋʜỏᴇ, ᴄʜưᴀ xử ᴘʜạᴛ ɴɢườɪ ᴛừ ᴄʜốɪ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ.

sᴏɴɢ ʜɪệɴ ɴᴀʏ, ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴠắᴄ xɪɴ ɴɢừᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀêɴ ᴅɪệɴ ʀộɴɢ, ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛʜấʏ ᴠɪệᴄ ᴛɪêᴍ ᴀɴ ᴛᴏàɴ, ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ʟạɪ ʙùɴɢ ᴘʜáᴛ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ ɴêɴ ᴛỉ ʟệ ɴɢườɪ đɪ ᴛɪêᴍ đᴀɴɢ ᴄᴀᴏ ʜơɴ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ.

ʜơɴ ɴữᴀ ᴛʀướᴄ đâʏ ɴɢườɪ ᴛʀêɴ 𝟼𝟻 ᴛᴜổɪ, ɴɢườɪ ᴄó ʙệɴʜ ɴềɴ, ʙệɴʜ ᴍãɴ ᴛíɴʜ ᴄʜưᴀ ɴằᴍ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜóᴍ đốɪ ᴛượɴɢ ᴄó ᴄʜỉ địɴʜ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴠắᴄ xɪɴ ɴɢừᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ʜɪệɴ ɴᴀʏ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄʜᴜẩɴ ʙị ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴛốᴛ ʜơɴ, ɴɢườɪ ᴄó ᴛɪềɴ sử ʙệɴʜ, ᴛɪềɴ sử ᴅị ứɴɢ… ᴛʀᴏɴɢ đɪềᴜ ᴋɪệɴ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴘʜù ʜợᴘ ᴠẫɴ đượᴄ ᴄʜỉ địɴʜ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴠắᴄ xɪɴ ɴɢừᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

ᴛổɴɢ ʜợᴘ